KVALITETSPOLICY

PRODEL är ett utbildnings- och konsultföretag för elektronik, kablagetillverkning

och certifieringar inom lödförbindnings- & kontaktpressningsområdet.

Vi vill genom hög kurskvalitet förbättra kunskap & yrkesskickligheten hos våra kunder

för att därigenom säkerställa kundernas kvalitet och produktivitet.

Vi vill vara en så bra samarbetspartner att kunden ska uppleva oss som en del i

kundens organisation.

Vår målsättning är att fortlöpande följa utvecklingen inom området, när det gäller ny

teknik, trender och standarder samt integrera dessa i utbildningarna.