Lödutbildningar enligt FSD

FÖRSVARSSTANDARD FSD 5115  Förfrågan

Behörighetsprövning av mjuklödare klass G


Innehåll :

Genomgång av FSD 5115 

Genomgång av tillämpliga delar i IPC J-STD-001 och IPC-A-610 

Grundläggande lödteori. 

Praktiska lärarledda lödövningar.

Avläggande av behörighetsprov enligt FSD 5115

FÖRSVARSSTANDARD FSD 5115 Förfrågan

Förnyelse av behörighet, klass G Grundbehörighet


Innehåll

Genomgång av gällande föreskrifter.

Lödteori.

Praktiska lödövningar.

Avläggande av behörighetsprov enligt FSD 5115

 FÖRSVARSSTANDARD FSD 5115E

 FSD 5115E i engelsk översättning

Påbyggnad

Ytmontering – FÖRSVARSSTANDARD FSD 5115YR  Förfrågan

Behörighetsprövning av mjuklödare klass YR

Innehåll: 

Genomgång av FSD 5115YR

Genomgång av tillämpliga delar i IPC J-STD-001 och IPC-A-610 

Grundläggande ytmonteringsteori.

Praktiska lärarledda lödövningar.

Avläggande av behörighetsprov enligt FSD 5115YR

Förkunskaper gällande Behörighet enligt FSD 5115

Ytmontering – FÖRSVARSSTANDARD FSD 5115YR Förfrågan

Förnyelse av behörighet, klass YR

Innehåll:

Ytmonteringsteori.

Genomgång av gällande föreskrifter

Praktiska lödövningar.

Avläggande av behörighetsprov enligt FSD 5115YR